Selçuk Şimşek Hoca'nın yürüttüğü dersler

Sosyal Bilgiler dersinin amaçları ve işlevleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenerek uygulama  

Sosyal Bilgiler dersinin amaçları ve işlevleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenerek uygulama 

Sosyal Bilgiler dersinin amaçları ve işlevleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenerek uygulama 

Sosyal Bilgiler dersinin amaçları ve işlevleriyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenerek uygulama